Our new e-learning
system for pneumatic

Logiclab - Pneumatic workplace
LogicLab Pneumatic workplaces

Tank

I0.0 Min. vannivå
I0.1 Senk vannivå
I0.2 Hev vannivå
I0.3 Maks. Vannivå
I0.4 Min. temperatur
I0.5 Maks. temperatur
O0.0 Fylleventil (hurtig)
O0.1 Fylleventil (langsomt)
O0.2 Tømmeventil
O0.3 Varme

á