Our new e-learning
system for pneumatic

Logiclab - Pneumatic workplace
LogicLab Pneumatic workplaces

Varmvattentank

I0.0 Min. vattennivå
I0.1 Nedre vattennivå
I0.2 Övre vattennivå
I0.3 Max. vattennivå
I0.4 Min. temperatur
I0.5 Max. temperatur
O0.0 Inloppsventil (snabb)
O0.1 Inloppsventil (långsam)
O0.2 Utloppsventil
O0.3 Uppvärmning

Med hjälp av in- och utloppsventiler kan tanken fyllas och tömmas cykliskt samt bibehålla temperaturen mellan två gränsvärden. Givare kan flyttas med musen i driftläge.

Tanken är utrustad med 4 nivågivare, för miniminivå, låg nivå, hög nivå och maximal nivå.

Det finns 2 givare för temperaturmätning, för minimitemperatur och maximitemperatur.

4 ställdon för reglering av vattenflöde och temperatur. En inloppsventil för snabbt och en för långsamt tillflöde samt en utflödesventil. För uppvärmning är tanken utrustad med en värmeslinga.