Our new e-learning
system for pneumatic

Logiclab - Pneumatic workplace
LogicLab Pneumatic workplaces

Hiss

I0.0 Hit-knapp för våning 0
I0.1 Hit-knapp för våning 1
I0.2 Hit-knapp för våning 2
I0.3 Knapp för våning 0. (i hissen)
I0.4 Knapp för våning 1. (i hissen) 1
I0.5 Knapp för våning 2. (i hissen) 2
I0.6 Hissen på våning 0
I0.7 Hissen på våning 1
I1.0 Hissen på våning 2
I1.1 Dörren stängd på våning 0
I1.2 Dörren stängd på våning 1
I1.3 Dörren stängd på våning 2
O0.0 Startar motorn uppåt
O0.1 Startar motorn nedåt
O0.2 Öppnar dörren på våning 0
O0.3 Öppnar dörren på våning 1
O0.4 Öppnar dörren på våning 2

Hissen har följande förenklingar:

-  Det finns ingen givare för vikt och ingen Stopp-knapp i "hisskorgen".

 

-  Alla Hit-knappar är konstant aktiva. De som är i hisskorgen har högre prioritet.

 

  • 3 givare/knappar för att "kalla" på hissen till respektive våning (0, 1, 2),
  • 3 givare/knappar i hisskorgen för val av våning (0, 1, 2),
  • 3 våningsgivare för indikering vid vilken våning hissen är,
  • 3 givare som indikerar om dörrarna på respektive våning är stängda,
  • 1 ställdon för att flytta hissen uppåt och 1 ställdon för att flytta hissen nedåt,
  • 3 ställdon för att öppna dörren på respektive våning (0, 1, 2).